Höst-/Årsmöte - Öppna möten för medlemmar och potentiella medlemmar i Enskede Villaägareförening
Publicerat av Petra den 24 november 2008

 


Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 7 juni 2016 kl 19. i Enskedeskolans matsal

Stockholmsvägen 30, Gamla Enskede, (vä. flygel, mellan B och C)


Tema för mötet är trygghet i ditt boende- kom och träffa representant från Polisen i Globen och DNA märkningsföretag!

Varmt välkommen!