Trädbeskärning
Publicerat av Gunnar den 28 november 2008

Vad är viktigt att tänka på? Så här gör man - 10 tips!

 

1 Träden måste beskäras om det ska bli mycken, lättplockad frukt av god kvalitet. Gärna varje år.
2 Lämplig tidpunkt är antingen Juli-Aug-Sept (bäst läkning) eller Feb-Mars men i god tid innan saven stiger (bekvämast). Detta gäller äppel- och päronträd. Körsbärs- och plommonträd beskär man istället efter skörden i okt-nov.
3 Trädet ska bli vackert, se ut som ett träd ska. Det ska t ex ha lika många och stora grenar åt alla håll, och inte bara några få tjocka grenar ut från stammen. Helst ska grenar växa ut från stammen som stegen i en spiraltrappa, några dm ifrån varandra.
4 Trädet ska bli luftigt - man brukar säga att du ska kunna kasta en hatt genom trädet. Ljus och luft ska släppas in i trädets krona.
5 Trädet ska formas så att det växer utåt, inte bara uppåt. Ta t ex bort toppskotten, men inte alla utan välj ut ett fåtal som ska få ta hand om trädets uppåt-växt-kraft. Lägg snitten över utåtriktad knopp.
6 Ta bort konkurrensen - Välj ut de grenar som ska få växa till, på bekostnad av de andra. Dvs, ta bort de grenar som växer i kors, inåt stammen, eller för tätt.
7 Varje snitt, med sekatör eller såg, ska ske vid gren eller knopp så att denna kan fortsätta växa - klipp alltså alltid av en gren eller kvist vid knopp eller klyka. Alla grenar ska sluta i en levande knopp!
8 Såga aldrig så nära att du skadar grenkragen där läkning ska ske, alltså de 5-25mm där grenen fäster i stam eller huvudgren.
9 Såga tjockare grenar försiktigt, tänk på att de kan vara tunga och fläka upp stammen. Såga underifrån först!
10 Det som är bra för trädet, är bra för dig.