Medlemsområdet för Enskede Villaägareförening

 

articles: KARTA.GIF

 

Medlemsområde
Alla fastighetsägare (villaägare) inom det geografiska upptagningsområdet för medlemskap (se även kartan i större skärmformat) är mycket välkomna som medlemmar i Enskede Villaägareförening.

 

Mer om medlemsområdet

Enskede Villaägareförenings medlemsområde omfattar delar av Gamla Enskede och delar av Enskededalen, och tillhör två olika stadsdelsområden (kommundelspolitiska områden), nämligen Enskede-Årsta och Skarpnäck.

 

Stockholms Stad delas in hierarkiskt genom nyckelkodning av fastigheterna i: stadsområden - församlingar - stadsdelar - sekundärområden - basområden - kvarter.

 

Indelningen i områden för stadsdelsnämnder (stadsdelsområden) ligger utanför detta system och dessa områden summeras upp från basområden.

 

Officiella gränser för församlingar och stadsdelar finns på Stockholms stads kartor, t ex "Officiella stockholmskartan"  1:10 000, som bl a tryckts i en speciell upplaga med de då nya stadsdelsnämndsgränserna 1997. Det finns också en motsvarande karta på Stockholm Stads webbplats. Översiktliga kartor över indelningen finns t ex  i Statistisk Årsbok för Stockholm.

 

USK, dvs Utrednings- och StatistikKontoret vid Stockholms Stad kan ge mer information om allt detta. USK sammanställer dessutom utförlig statistik över befolkningen på stadsdels- och basområdesnivå.

 

Stadsdelen Gamla Enskede består av de fyra sekundärområdena (som också är basområden):

  • Enskede Kyrka (väster om Nynäsvägen och söder om Enskedevägen men norr om Sockenvägen).
  • Svampvägen (öster om Enskedevägen, väster om Nynäsvägen, söder om Sockenvägen och norr om Svedmyraskogen).
  • Sandsborg (bostadsbebyggelsen söder om Sofielundsvägen, öster om Nynäsvägen men väster om tunnelbanespåret, samt kyrkogårdarna (Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården)).
  • Dalen (söder om Sofielundsvägen, öster om Tunnelbanan, väster och norr om Åstorpsringen)

Alla villor i stadsdelen Gamla Enskede ingår i Enskede Villaägareförenings medlemsområde.

 

Stadsdelen Enskededalen består bara av ett sekundärområde (och basområde), nämligen Enskededalen (söder om Åstorpsringen och Dalgårdsvägen, sydväst om Gränsberget, nordväst om Skattmästarvägen, nord och öster om Kyrkogårdsvägen).


Endast de villor i Enskededalen som ligger norr om Sockenvägen och Kärrtorpsvägen ingår i Enskede Villaägareförenings medlemsområde. De övriga tillhör Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening.

 

Stadsdelar som gränsar till Gamla Enskede och Enskededalen är Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Skarpnäcks Gård, Gubbängen, Tallkrogen, Svedmyra, Stureby, Enskedefältet, Enskede Gård och Johanneshov.

 

Av dessa hör Gamla Enskede, Stureby, Enskedefältet, Enskede Gård och Johanneshov till Enskede-Årstas stadsdelsområde (som förvaltas av Enskede-Årstas stadsdelsförvaltning och styrs av Enskede-Årstas stadsdelsnämd), medan Enskededalen, Hammarbyhöjden, Kärrtorp och Skarpnäcks Gård hör till Skarpnäcks stadsdelsområde. Gubbängen, Tallkrogen och Svedmyra tillhör däremot stadsdelsområde Farsta.

 

 

Sidan uppdaterad på 0.06 sekunder
579,642 unika besök